Bestuur

Bestuur
Het bestuur van de Medemblikker Begrafenis- en Crematievereniging bestaat uit:

Voorzitter:
De heer B. Hoekstra

Secretaris:
De heer J.C. Leystra

1e Penningmeester:
De heer P. Bos
2e Penningmeester:
De heer A.H. Groen