Na de uitvaart

Na de uitvaart
Ook na de uitvaart zijn flink wat keuzes te maken. Heeft u vragen? U kunt bij ons terecht.

Grafmonument
Een grafmonument kan een belangrijke plaats zijn om verdriet te verwerken of de overledene te herdenken. Grafmonumenten zijn er in alle soorten, maten en materialen. In deze regio kunt u onder meer terecht bij Harder Natuursteen, Dapper & Harder en Jan Reek Natuursteen.

Asbestemming
Na een crematie kunt u de as bewaren of verstrooien, bijvoorbeeld op een plek waar de overledene graag kwam of op een verstrooiveld. De as bewaren kan in een speciale urnennis op de begraafplaats of op een plek van uw voorkeur.

Dankbetuiging
U kunt ervoor kiezen degenen die bij de uitvaart aanwezig waren te bedanken voor hun steun, via een advertentie, een kaart of op digitale wijze.

In memoriam
Een in memoriam kan een mooie manier zijn om uw dierbare te herdenken, bijvoorbeeld na de uitvaart of op een sterfdag. U kunt een in memoriam in een krant plaatsen maar ook op internet.

Nazorg
Vaak dringen de gevolgen van het overlijden pas echt door nadat de uitvaart heeft plaatsgevonden. Onze uitvaartbegeleider neemt na de uitvaart contact met u op om een afspraak te maken voor een nazorggesprek. U krijgt dan onder meer informatie over nazorg. Heeft u behoefte aan een gesprek of hulp bij rouwverwerking? De uitvaartbegeleider verwijst u naar de juiste instantie. U kunt met vragen bij haar terecht.