Bestuur

Bestuur
Het bestuur van de Medemblikker Begrafenis- en Crematievereniging bestaat uit:

Voorzitter:
De heer B. Hoekstra

Secretaris:
De heer J.C. Leystra

1e Penningmeester:
De heer P. Bos
2e Penningmeester:
Mevrouw M. Veen

Afscheid Chris Geusebroek
Bestuurslid Chris Geusebroek heeft aangegeven per 31 december 2020 te willen stoppen als bestuurslid. Chris heeft een aantal jaren geleden reeds afscheid genomen als voorzitter maar was door het bestuur gevraagd als bestuurslid aan te blijven en als beheerder van de aula op te treden. Het bestuur heeft waardering voor de wijze waarop Chris zijn taken heeft uitgevoerd. Een passende afscheid – afhankelijk van coronamaatregelen – wordt voorbereid. Beheer van de aula wordt voorlopig waargenomen door de heer J.C. Leystra.

Afscheid Hans Groen
Op woensdag 3 april 2019 nam de Medemblikker Begrafenis en Crematievereniging tijdens de jaarlijkse ledenvergadering afscheid van haar bestuurslid Hans Groen. Zeventien jaar lang was Hans het gezicht van de vereniging en vervulde hij de combifunctie van secretaris en penningmeester. Voorzitter Benno Hoekstra roemde inzet en enthousiasme bij de heer Groen en de correcte wijze waarop hij invulling gaf aan de functies. Eerder ontving de heer Groen een gouden speld van koepelorganisatie FKB. De heer Groen wordt voor de functie van penningmeester opgevolgd door Martine Veen. Op de foto van l. naar r. Martine Veen, Hans Groen, Benno Hoekstra.