Bestuur

Bestuur
Het bestuur van de Medemblikker Begrafenis- en Crematievereniging bestaat uit:

Voorzitter:
De heer B. Hoekstra

Secretaris:
De heer J.C. Leystra

1e Penningmeester:
De heer P. Bos
2e Penningmeester:
Mevrouw M. Veen

Afscheid Chris Geusebroek
Per 31 december nam het bestuur afscheid van Chris Geusebroek. Chris, die eerder afscheid nam als voorzitter was van de vereniging, was daarna aangebleven als bestuurslid belast met beheer van de aula. Na vele jaren actief voor de vereniging te zijn geweest was het nu tijd voor een definitieve afscheid. Bij zijn afscheid bracht voorzitter Benno Hoekstra namens de vereniging de grote waardering over voor de inzet van Chris voor de vereniging. Met zijn vertrek is er formeel sprake van een vacature. Het bestuur heeft besloten de vacature vooralsnog niet in te vullen en deze te agenderen op de eerst volgende fysieke ledenvergadering (2022).

Afscheid Hans Groen
Op woensdag 3 april 2019 nam de Medemblikker Begrafenis en Crematievereniging tijdens de jaarlijkse ledenvergadering afscheid van haar bestuurslid Hans Groen. Zeventien jaar lang was Hans het gezicht van de vereniging en vervulde hij de combifunctie van secretaris en penningmeester. Voorzitter Benno Hoekstra roemde inzet en enthousiasme bij de heer Groen en de correcte wijze waarop hij invulling gaf aan de functies. Eerder ontving de heer Groen een gouden speld van koepelorganisatie FKB. De heer Groen wordt voor de functie van penningmeester opgevolgd door Martine Veen. Op de foto van l. naar r. Martine Veen, Hans Groen, Benno Hoekstra.