MBECV

Waarom de Medemblikker Begrafenis- en Crematievereniging?
Artikel 1 van het regelement van de Medemblikker Begrafenis- en Crematievereniging omschreef het doel van de vereniging: de leden en hun kinderen bij overlijden naar plaatselijk gebruik een begrafenis te verzorgen. Daar gaat het ons tegenwoordig nog steeds om: helpen bij het organiseren van een afscheid dat past bij de overledene, waar zijn of haar dierbaren met een goed gevoel op terugkijken.

Voor alle gezindten, leden en niet-leden
Het verschil met vroeger is dat nu ook mensen die geen lid zijn van onze vereniging bij ons terecht kunnen. Dat geldt ook voor mensen die in de omgeving van Medemblik wonen. Van oorsprong is de Medemblikker Begrafenis- en Crematievereniging een Christelijke vereniging. Tegenwoordig verzorgen wij uitvaarten voor iedereen, ongeacht geloofsovertuiging of culturele achtergrond.

Contributie
De jaarlijkse contributie bedraagt € 12,00 per persoon, vanaf 18 jaar. Kinderen (tot en met 17 jaar) van leden zijn gratis lid. Ieder jaar worden de contributie en het vergoedingsbedrag (het dienstenpakket) tijdens de algemene ledenvergadering vastgesteld.