Historie

Historie
De Medemblikker Begrafenis- en Crematievereniging is een van de oudste verenigingen van Medemblik, ouder nog dan de plaatselijke schaatsvereniging en de Medemblikker Harddraverij Vereniging. In 2016 vieren wij ons 200-jarig jubileum. Daar zijn wij trots op!

Het ontstaan van de vereniging
De Medemblikker Begrafenis- en Crematievereniging is ontstaan uit Dragersfonds ‘Uit Liefde’ en Begrafenisvereniging ‘Onderling Hulpbetoon’, die beiden in het eerste kwartaal van 1800 werden opgericht.

Helaas is er weinig bewaard gebleven over de oudste geschiedenis van onze verenging. Toch is het Peter Swart, historicus bij onder andere het West-Fries Archief, gelukt wat historische informatie te verzamelen. Hier vindt u een kort overzicht over het ontstaan van onze vereniging en een paar wetenswaardigheden uit het verleden.

Picture

Begrafenissociëteit ‘Tot hulp der burgeren uitgedacht Wijl hulp in ’t Noodlot smert verzacht’ wordt opgericht in Medemblik. Het is niet bekend of deze sociëteit gelinkt kan worden aan de Medemblikker Begrafenis- en Crematievereniging.

1790
Picture

Dragersfonds ‘Uit Liefde’ wordt opgericht: de voorloper van de Medemblikker Begrafenis- en Crematievereniging.

1816
Picture

Begrafenisvereniging ‘Onderling Hulpbetoon’ wordt opgericht, ook een voorloper van de Medemblikker Begrafenis- en Crematievereniging.

1820
Picture

Uit Liefde besluit vaste dragers ‘in costume’ aan te stellen. Tot dan toe worden overledenen ‘bij beurten gedragen’, een traditie die maar liefst 123 jaar in stand is gebleven. Het besluit is aanleiding om de naam van de vereniging te veranderen in ‘Door Eendracht Sterk’.

1939
Picture

De Medemblikker Courant van 7 februari plaatst een artikel over fusiebesprekingen tussen Onderling Hulpbetoon en Door Eendracht Sterk. Beide verenigingen zijn Protestants, hebben ruim 100 leden en bestaan ongeveer even lang. De nieuwe naam luidt Medemblikker Begrafenis en Crematievereniging.

1948

Wetenswaardigheden

Picture

Medemblikker stadsdrukker N. Cos drukt een regelement van Onderling Hulpbetoon. Hierin staat onder andere: De contributie bedraagt ’10 cents per maand’. De 10 dragers moeten tijdens hun werkzaamheden geheel in het zwart gekleed zijn met een witte halsdoek: ‘zwarte rokbroek, kousen, vest en een mantel om.’ Boetes: als de dragers zich niet aan het kledingvoorschrift houden, levert dat 50 cent boete op. Verschijnt een drager dronken, dan kost hem dat één gulden. Op Hemelvaartsdag om 18.00 uur komen de leden van de verenging bij elkaar ‘in een door het bestuur te bepalen woonhuis’ waar zij genieten van ‘een vrij gelag, bestaande uit best bier, pijpen en tabak – zonder te betalen.’

1840
Picture

Onderling Hulpbetoon heeft 26 leden.

1860
Picture

Het gehele saldo van Onderling Hulpbetoon, dat f 301,37 bedraagt, wordt van de Nutsspaarbank gehaald. De reden is onbekend.

1900
Picture

De Medemblikker Courant van 2 december vermeldt dat Onderling Hulpbetoon nieuwe aansprekers heeft aangesteld: doodbidders, ambachtslieden die een overlijden bekend maakten en familie en vrienden uitnodigden de begrafenis bij te wonen. In de Medemblikker Courant die twee weken later verschijnt schrijft ‘een Singelbewoner’ dat hij hoopt dat deze nieuwe aansprekers “ook aanzegging van overlijden doen op het Geldelooze Pad en het Singel, daar de andere Protestantse aansprekers dat niet deden.”

1905
Picture

Onderling Hulpvertoon keert bij het overlijden van een lid f 23,00 uit. De diensten van de aansprekers, dragers, de doodgraver en een begrafeniskleed zijn hierbij inbegrepen.

1906
Picture

Tijdens de vergadering van Onderling Hulpbetoon op 20 januari zijn 15 dames aanwezig. Zij worden speciaal welkom geheten. De vereniging beschikt nu over 38 leden.

1920
Picture

De contributie aan Uit Liefde bedraagt f 0,20 per maand. Er zijn 67 leden.

1939
Picture

De Medemblikker Begrafenis- en Crematievereniging viert haar 200-jarig jubileum. De contributie bedraagt € 12,00 per persoon per jaar. Kinderen (tot en met 17 jaar) van leden zijn gratis lid, het ledenaantal bedraagt ongeveer 630.

2016